Sezer: Türkçe'yi yabancı sözcüklerden arındırmalıyız
Tarih: 14.05.2003 Saat: 00:10
Konu: Haberler


*****hurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, Türkçe'nin yabancı sözcüklerden arındırılması, çağdaş uygarlık düzeyinin gerektirdiği kavram, sözcük ve terimleri karşılayacak duruma getirilmesinin öncelikli amaç olması gerektiğini belirterek, ''Bu anlayışla, çocuk ve gençlerimizden başlayarak, yurttaşlarımızı Türkçe'yi doğru konuşmaya özendirmeli, herkesin dilimize sahip çıkmasını sağlamalıyız'' dedi.

*****hurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, Türkçe'nin yabancı sözcüklerden arındırılması, çağdaş uygarlık düzeyinin gerektirdiği kavram, sözcük ve terimleri karşılayacak duruma getirilmesinin öncelikli amaç olması gerektiğini belirterek, ''Bu anlayışla, çocuk ve gençlerimizden başlayarak, yurttaşlarımızı Türkçe'yi doğru konuşmaya özendirmeli, herkesin dilimize sahip çıkmasını sağlamalıyız'' dedi. Sezer, ''Türk Dil Bayramı ve Yunus Emre'yi Anma Törenleri'' dolayısıyla bir mesaj yayımladı. *****hurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Sezer, aynı toplumda yaşayan insanlar arasında, bir iletişim aracı olarak duygu, düşünce ve inanç birliği sağlayan dilin, geçmişle gelecek arasında köprü görevi üstlenen ortak bağ olduğunu vurguladı. Sezer, ''Toplumların tarih boyunca ürettikleri, kültürlerini oluşturan tüm değerler, dil aracılığıyla biçimlenir, yaşatılır ve geleceğe aktarılır'' dedi. Dilin bir topluluğu ulus yapan temel öğelerden biri olduğunu ifade eden Sezer, ulusal kültürün ve kimliğin ayrılmaz parçası olan dilin, bu yönüyle toplumsal yapıyı güçlendirdiğini, gelişmenin süreklilik kazanmasında belirleyici rol oynadığını kaydetti.

Sezer, şöyle devam etti: ''Türkçe, dünyada en çok konuşulan, en eski diller arasındadır. Geniş bir coğrafyada yaygın olarak kullanılan, kardeş ülke ve topluluklar arasında güçlü bir bağ kuran Türkçe, sahip çıkmamız gereken en önemli zenginliklerimizdendir. 726 yıl önce Türkçe'yi resmi dil olarak kabul eden Karamanoğlu Mehmet Bey, bu girişimiyle Türkçe'nin gelişerek günümüze ulaşmasını sağlayan süreci başlatmıştır. Karamanoğlu Mehmet Bey, Anadolu'da dil birliğinin oluşturulması, Türkçe'nin korunması, yaşatılması ve yaygınlaşmasında öncü rol üstlenmiştir. *****huriyetimizin kurucusu Yüce Atatürk de, çağdaş dünyayla bütünleşmeyi öngören Türk Devrimi'nin başarısı için, dil devriminin gerçekleştirilmesinin zorunlu olduğuna inanmış, dil bağımsızlığını, ulusal bağımsızlığın ayrılmaz parçası olarak görmüştür. Türkçe'nin çağdaş bir kimlik kazanmasını amaçlayan Atatürk, dilimizin yabancı sözcüklerden arındırılarak gerçek kimliğine kavuşturulmasına büyük önem vermiştir. Bu değişim süreciyle birlikte, Türkçe'nin devletimizin resmi dili olduğu, Anayasa'nın değiştirilemeyecek hükümleri arasında yerini almıştır.''

*****hurbaşkanı Sezer, öğretisi ve düşünceleri ile dünyanın ortak kültürel mirasındaki saygın yerini alan ve şiirlerinde arı Türkçe kullanmaya özen gösteren Yunus Emre'nin ise Türkçe'nin ve Türk kültürünün gelişmesine hizmet ettiğini, Türk insanını ortak düşünce ve duygu düzleminde buluşturduğunu vurguladı. Sezer, şunları kaydetti: ''Öğretisi ve düşünceleri ile dünyanın ortak kültürel mirasındaki saygın yerini alan ve şiirlerinde arı Türkçe kullanmaya özen gösteren Yunus Emre ise dilimizin ve kültürümüzün gelişmesine hizmet etmiş, insanımızı ortak düşünce ve duygu düzleminde buluşturmuştur. İnsan Sevgisi, kardeşlik, barış ve hoşgörüyü temel alan Yunus Emre öğretisi, tüm insanlığa şiddetin ve ayrımcılığın yaşanmadığı, barış içindeki bir dünyanın kurulabilmesinin yolunu göstermektedir. İnsana sevgi ve saygı temeline dayalı hoşgörünün yaşam biçimi olarak benimsetilmesi, insan mutluluğunun ve barışı sağlamanın önemli koşuludur. Karaman'da her yıl yapılan ve geleneksel nitelik kazanan etkinliklerin, düşünce dünyamızın zenginleşmesi, kültürel değerlerimize sahip çıkılması, yaşatılması ve dünyaya tanıtılması yönünden önemli bir işlevi yerine getirdiğine inanıyoruz.''

*****hurbaşkanı Sezer, Türkçe'nin yaşayan bir dil olarak gelişimini sürdürmesinin, Türk Ulusu'nun saygınlığını ve Türk kültürünün evrenselliğini artıracağına işaret etti. Sezer, bu konuda yurttaşlardan bilim adamlarına, eğitim kurumlarından medyaya kadar toplumun tüm kesimlerine görev ve sorumluluklar düştüğünü kaydetti. *****hurbaşkanı Sezer, ''Dilimizin yabancı sözcüklerden arındırılması, çağdaş uygarlık düzeyinin gerektirdiği kavram, sözcük ve terimleri karşılayacak duruma getirilmesi öncelikli amacımız olmalıdır. Bu anlayışla, çocuk ve gençlerimizden başlayarak, yurttaşlarımızı Türkçe'yi doğru konuşmaya özendirmeli, herkesin dilimize sahip çıkmasını sağlamalıyız'' dedi. Sezer, Türk Dil Bayramı ve Yunus Emre'yi Anma Haftası'nda, yurttaşları Yunus Emre'nin barış ve sevgi iletilerini anlamaya çağırarak, barış dolu bir dünyada kardeşçe yaşama dileğini vurguladı.Bu haberin geldigi yer: Bozkurt NET
http://www.ulkuocagi.net

Bu haber icin adres:
http://www.ulkuocagi.net/modules.php?name=News&file=article&sid=991