Bozkurt NET{ Bozkurt NET
  Tıklayın kayıtlı kullanıcı olun
Ana sayfa ::Hasabınız :: Forumlar :: Makaleler :: İndir :: İletişim :: KURALLAR
alt1 alt1 alt1 alt1 alt1
alt1 alt1
alt1
Atatürk
Başbug
Atsız´ın Mektupları
Bozkurt
Tarihte Türkler
Osmanlı Sultanları
3 Mayis
Türk İslam Ülküsü
Ülkücü Hareket
İslam
Türk Büyükleri
12 Eylül
Dokuz Işık
Kızıl Elma
Doğu Türkistan
Türk Dünyası
Şiirler ve Marşlar
Ülkücü Şehitler
Ülkücüye Mektuplar
Sorular ve Cevaplar
Komünizm
Videolar
Müzikler
Postakartı

alt1 alt1
alt1
 Haber :
 Haber Ekle
 Haber Arşivi
 Arama
 Konular
 Baskıya hazırla
 Üyeler :
 Hesabınız
 Günlük
 Üye Listesi
 Özel İletiler
 ICQ Servisi
 Servisler :
 Kur'an-ı Kerim Meali
 Resim Galerisi
 E-Kart
 Dosyalar
 Müzikli Postakartı
 Cep Melodileri
 İletişim :
 Forumlar
 Bozkurtlar 100
 Bize Ulaşın
 Bizi Önerin
 Dökümantasyon :
 Makaleler
 Fikir ve Tarih Dünyası
 Kısa Nükteler
 Şairler ve Şiirler
 İzlenimler
 Ansiklopedi
 Dosyalar
 Dosya Ekle
 Popüler
 İlk 10
 Bağlantılar
 

alt1 alt1
alt1

alt1 alt1
alt1

alt1 alt1
alt1
AB'YE HAYIR

alt1 alt1
alt1
Makaleler
·Meluncanlar ve Biz
·Türk Tarihi ve Türk Adı
·Amerikan Genç Hristiyanlar Cemiyeti (Y.M.C.A.) ve Amerikan Kolejleri
·SEVR YASALARI MECLİS’TEN GEÇİRİLEREK TÜRKİYE YENİ BİR KURTULUŞ SAVAŞINA BAŞLAMAK MECBURİYETİNDE BIRAKILDI!
·ABD, Alenî Bir Düşman Haline Gelmiştir!
·Dedelerimiz Oğuzlar Çıkmış Yola Aral Kıyısından
·Avrupa Birliğine neden hayır.. Jeopolitik Yaklaşım
·Noel Üzerine
·Gümrük Birliği Anlaşmasının Anayasanın Başlangıç Kısmına Aykırılığı -1-
·Siyasi Konjonktürde Irak Türkmenleri
·Gümrük Birliği Anlaşmasının Anayasanın Başlangıç Kısmına Aykırılığı -2-
·Kıbrıs'ın Türkiyesiz AB üyeliği mümkün mü?
·Avrupa Birliği ve Kıbrıs Konusu
·Internet mi, İnternet mi?
·DİLDE, FİKİRDE, İŞTE BİRLİK (Gaspıralı ve Türkistan)
·İSMAİL GASPIRALI'NIN FİKİRLERİ
·Türkler ve İslamiyet
·Alparslan Türkeş'in Din Anlayışı ve İslama Bakışı
·Gök Tanrı
·Şamanizm Meselesi
·Ruhban Okulu neden açılmamalı?
·Ruhban Okulu
·Çanakkale Savaşları
·Türk Kültüründe Nevruz ve Milli Birlik-Beraberlik
· Sovyetler Birliği’nin Çöküşü ve Yeni Rusya Çeçen Mücadelesi
·Türkçenin Anadil Olarak Dünyadaki Yeri
·Masonların Kirli İşleri
·Gümrük birliği mi; sömürge antlaşması mı?
·17 Ağustos 1999 Depremi ve gizlenen gerçekler

alt1 alt1
alt1

alt1 alt1
alt1

alt1
alt1
Tarih Dünyası: İSTANBUL'UN FETHİNİN 553. YILDÖNÜMÜNÜ KUTLUYORUZ
Gönderen:: Bozkurt
alt1
Konu
İSTANBUL’UN FETHiNi ANLAMAK
29 Mayıs günü Istanbul´un fethi yıldönümü. Fethin 553. yıldönü-münde bu büyük olayı, Fethi yorumlamak mecburiyetindeyiz Istanbul´un Fethi, milli tarihimiz açısından olduğu gibi, bölge, islam ve dünya tarihi bakımından çok önemli sonuçlar doğurduğu haklı olarak söylene gelmiştir.
Milli tarihimiz açısından bakınca, Istanbul´un fethi ve onu takip eden Fatih dönemi fetihleri ile Türkiye´nin birliği keskin olarak temin edilmiş oldu. Anadolu Selçuklu Devletinin Haçlı ve Mağol istilası ile yıkılmasından sonra tam 200 sene sonra, siyasi irade etrafında birleştiren Fetih ve Fatih dönemi Anadolu fütühatı, Anadoluyu kesin olarak Türk yurdu yapmıştır. Anadolu ve Türkiye´de milli birliğin sağlanması^ile birlikte Istanbul´un Fethi ile Türkiye artık bir Imparatorluk haline gelir. Istanbul´un Fethi ile Türkiye artık bir dünya devletidir.Yükselme devri başlar.

BATIDA ORTA ÇAĞIN SONU


Istanbul´un fethi ile Batı toplumlarının hayatında orta cağlar sona erer ve batı dünyası yeni bir çağa girer. Batının karanlıklar ve sefalet içinde geçmiş orta çağı sona erer ve Türk siyasi yapısından ilham alan Avrupa´da merkezi devletlerinin bir kaç asır sonra ortaya çıkacak temelleri atılır. Batı dünyasının asırlar süren bu döneminden sonra, uyanması ve kesin olan bilgilerdir. Batı bilim, felsefe ve teknoloji alanındaki büyük gelişmesinin geriye dönülmeyecek bir akım haline gelmesi, yeni çağı açan bu fetihle başlar. Şüphesiz ki Batı medeniyetinin teknoloji, özellikle askeri teknoloji alanında sonuçlar vermesi ve Batıyı bir dünya fethine sevketmesi için batının daha üç asır boyu çalışması, çabalaması gerekir. Kısaca fetih, batının hayatının baştan sona değiştiği bir tarih anı işaret etmektedir. Batının hayatını bu ölçüde değiştiren fetih, batı yoluyla dünyanın baştan sona değişmesinin de başlangıcı olmuştur. Bu bakımdan fethin sonuçları alemşumul olmuştur da denilebilir.


BATININ ÇAĞ DEĞİŞTİRMESİNDE İSLAMIN ROLÜ


Fetih batı toplumlarında bir büyük değişimin işaret taşıdır. Ama batı hayatındaki bu önemli değişiklik, medeniyet safhasının değişmeni hazırlayan bir dizi maddi ve manevi hadise Batının yeni çağlara geçmesine zemin hazırlar. Kısaca arzetmem gerekirse, Roma imparatorluk düzeni içinde batı, Yunan felsefesini, Musevilik ve Hiristiyanlığı benimsemiş olmasına rağmen bir türlü gelişme imkanını bulamaz. Batı medeniyeti de, duraklayan Hind, Çin, Afrika ve Amerika´nın ilkel medeniyetlerinden hiçte farklı değildir. Mahalli kalmaya mahkum, duraklayan, bilim ve teknoloji, geliştirmeye müsade etmeyen,akla hürriyet vermeyen medeniyetlerdir. Roma-Yunan medeniyeti içinde yaşayan Batı milletleri, kendi medeniyetlerinin dehşet verici adaletini, akıl dışlığını aşmayı ancak pek kısa süre içinde canlı bir medeniyet kuran Müslümanlarla yaptıkları savaşlar ve temasların sonucunda öğrenebildiler. Şurası bugün bütün alemce kabul ediliyor ki, bilim ve teknoloji zihniyeti geliştirebilen tek bir medeniyet vardır o da Islam medeniyeti. Rasyonel düşüncenin temelini oluşturan yüksek matemetik, cebir Müslümanların eseri olduğu gibi, müsbet bilimlerin kullandığı ölçüler ve vasıtalarda Müslüman bilim adamlarının esiridir. Medeniyetler tarihi batı medeniyetinin bugün ulaşabildiği ivme hızına, medeniyetler tarihi içinde yalnız, batı medeniyetinin bilim ve teknoloji düşüncesinde olduğu, medeniyetin bütün alanlarında da Hocası olan Islam medeniyetinin sahip olduğunu itiraf etmektedir.


BATININ GERÇEKLEŞTİRDİĞİ RÖNESANS


Özetle, Batı kendi gelişmemiş medeniyetini, bilim ve teknoloji düşüncesini sahiplenerek yeniden donatarak, kendi medeniyetlerinin kaynaklarını yeniden yorumlayarak zenginleştirdiler ve dünyamızın bir kaç asır sonra efendileri oldular. Fetih ile, Batı hem orta çağdan yeni çağa geçti, bir medeniyet safhasından bir baska medeniyet safhasına geçmç imkanı buldu.


FETİH NE DEMEK?


Bilindiği gibi Fetih Arapça bir kelimedir.


Fetih: açmak, açılmak demek. Fütühat, miftah,feth-i mübin. Fatiha, Fatih gibi kelimeler, bu kelimeden türeme. Istanbul´un Fethi ile ne açılmıştır? Fethi sadece askeri bir zafer olmaktan çıkaran nedir? Yukarıdada arz ettiğimiz gibi Bizans´ın temsil ettiği zulum, kölelik, desise, düşmanlık, ayrılık yerine adalet ve bilim gelmiştir. Fetihle bir karanlık zalim emperyalist, köleci, ahlaksız, mutaassıp, cahil toplum sistemi gitmiş., hürriyet, adalet, birlik, ahlak ve gelişmeyi sağlayan bir sistem gelmiştir. Bu söylediklerimiz doğruysa,fetih, anlamalı, kalıcı, ve cihansumül bir olay olur. Gerçekte böyledir. Bulunan ve yayınlanan belgeler, Osman´lı devletinin Balkanlar´da ve Avrupada ve Balkanlar´daki bütün fütühatının son derece kolay gerçekleştiğini göstermektedir. Osmanlı fetihleri, denebilir ki Balkan ve Avrupa milletlerinin asırlardan beri pençesinde kivrandıkları geri, gayri insani din, ahlak, ekonomi, siyasi şeriatle karşı ayaklanmaları ile atbaşı gitmiş, avrupa milletlerinin adalet ve hürriyet kılavuzu olmuştur. Osmanlı fetihlerini toprak zaptı, askeri bir zafer, başka milletleri boyunduruk altına alma ihtirası gibi, fethin ahlakına ve imanına aykırı yabancı maddelerle izah etmek son derece saçmadır. Sadece İstanbul´un fethi sırasında, Bizanslılar arasında Türk taraftarı partilerin bulunması, Patriğin:"Kerdinal kulahı görmektense, Şeyhulislam sarığı görmeyi tercih ederim." demesi Balkan ve Orta Avrupa milletlerinin müslüman olmaları, hararetli Türk taraftarı olmaları Avrupa ve Balkan milletlerinin zalim yöneticilerine karşı Türkleri nasıl kurtarıcıları olarak gördüklerini göstermektedir.


FETHİN VE FATİH`IN MÜSTESNA ÖZELLİKLERİ


Şüphesiz ki Istanbul´un Fethi müstesna bir olaydır. Fetih ve onunla beraber serhat boylarında savaşan, didinen devlet adamları müstesna insanlardı. Onun zamanında bulunan askeri, sivil kurumlar zamanları içinde çok iyi işleyen kurumlardır. Fatih´in meziyetlerini, dehasını, sabrını, cesaret ve cüretini, üstün iradesini, amansız takip kararını, ileri görüşlülüğünü ne kadar anlatsak azdır. Ama burada aklımızı başımıza almamız lazımdır. Kahramanlarımızı, büyük insanlarımızırahmetle analım, onların meziyetlerini sayalım, ama onlarıda putlaştırmayalım. Aksi halde geçmiş kavimlerin yaptığı gibi, kendi kahramanlarımızı, bilginlerimizi öğmekte taassubu düşersek Isevilerin, Musevilerin yaptığı gibi kahramanlarımızı putlarımız haline getiririz. Böyle bir hal bizi küçültür. Ve bu andan itibaren birer taklitçi maymun haline geliriz.Işte Peygamberimiz bizi bu tehlike karşısında uyanık olmaya davet ediyor. Biz Fatih´i bir insan ve kumandan olarak, meziyetleriyle, kusurlarıyla kabül edersek, insanca, müslümanca davranmış oluruz. Onun çalışmalarını, sebeblerini anlar, onu teknik eder, haklı olduğu hususları bilir, yanlışlar varsa onlar üzerinde düşünür ve bu tür hatalardan kaçınırsak, onu takdir etmiş ve onu aşmış oluruz.


FETİH MARŞI


Yelkenler biçilecek, yelkenler dikilecek
Dağlardan çektiriler, kalyonlar çekilecek.
Kerpetenlerle sürun dişleri sökülecek.
Yürü hala ne diye oyunda, oynaştasın
Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştasın.


Sen de geçebilirsin yardan, anadan, serden;
Senin de destanım okuyalım ezberden
Haberin yok gibidir taşıdığın değerden.
Elde sensin dilde sen, gönüldesin baştasın
Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştasın.


Yüzüne çarpmak gerek zamanenin fendini;
Göster: kabaran sular nasıl yıkar bendini
Çocuk görme, hor görme delikanlım kendini
Şu kırık abideyi yükseltecek taştasın;
Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştasın.


Bu kitaplar Fatih'tir; Selim'dir; Süleyman'dır
Şu mihrap Sinanüddin; şu minare Sinan'dır
Haydi artık uyuyan destanım uyandır.
Bilmem, neden gündelik işlerle telaştasın?
Kızım sen de Fatih'ler doğuracak yaştasın.


Delikanlım, işaret aldığın gün atandan,
Yürüyeceksin; Millet yürüyecek arkandan
Sana selam getirdim Ulubatlı Hasan'dan.
Sen ki burçlara bayrak olacak kumaştansın;
Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştasın...


Bırak, bozuk saatler yalan yanlış işlesin
Çelebiler çekilip haremlerde kışlasın
Yürü arslanım! Fetih hazırlığı başlasın!
Yürü hala ne diye kendinle savaştasın?
Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştasın.


alt1
alt1
Seçenekler
Arkadaşına Gönder Yazıcı Dostu Yorum Gönder
Üzgünüm, bu haber için yorumlar aktif değil.

Kategori: Tarih Dünyası

News ©
alt1
alt1 alt1
alt1
Üye Adı

Şifre

Hala hesabınız yok mu? Hemen buradan açabilirsiniz. Kayıtlı bir kullanıcı olarak yorum ayarları ve isminizle yorum gönderme gibi birçok avantajlara sahip olacaksınız.

alt1 alt1
alt1
· Tüm Kategoriler
· Astronomi
· Avrupa Haber
· Basın-Yazarlar
· Bilgisayar-İnternet
· Bilim ve Teknoloji
· Derin Haber
· Din
· Dünyadan
· Edebiyat
· Gündem
· Kültür Sanat
· Lider
· Politika
· Sizden Gelenler
· Spor
· Tarih Dünyası
· Türk Dünyası
· Ülkücü Hareket
· Yaşam ve Sağlık
· İlhan Esen Yazıları
· İlhan Esen Şiirleri

alt1 alt1
alt1
SELAHATTİN TEKİZOĞLU

İSİMSİZ KAHRAMANLAR
Siz uyuyorsunuz beyler siz gerçekten de gaflet içindesiniz. Yeri geldiğinde koca koca laflar edenler. Biliyor musunuz, bir çoğunuz, burnunuz ucunu bile görmekten aciz insanlarsınız!! Görüyorsunuz, ülkede neler oluyor ne çirkin işler sergileniyor. Ülkücüler, biz bunları, bu çirkin işleri yapan insanları bilmek ve tanımak durumunda değil miyiz?!.. Nerden bileceğiz. Galiba bunlar bizim ilgi alanımıza pek girmiyor Çünkü bizim işimiz bizim yarışımız başka sahalarda.. Köşe kapmak vitrine çıkmak Genel Başkanla uğraşmak Birbirimizin kuyusunu kazmak.... Ülkücünün ne işi olur, onunla-bununla ocuyla-bucuyla Cenab-ı ALLAH'ın gösterdiği yolda, adam gibi yürümek yetmiyor mu?!.... devamıalt1 alt1
alt1

BARBAROS BULVARI
İBA BLOKLARI 14/1 KAT:3 DAİRE:8 Balmumcu/Beşiktaş İstanbul Tel:0212 288 65 42 Fax:0212 288 65 27 >
ÇAKIRDİKEN
İlhan Esen


İstme Adresi:
Bilgeoğuz Yayınları
BARBAROS BULVARI İBA BLOKLARI 14/1 KAT:3 DAİRE:8 Balmumcu / Beşiktaş/İstanbul Tel:0212 288 65 42 Fax:0212 288 65 27

alt1 alt1
alt1


alt1 alt1
alt1


Diline Sahip Çık!Türkçe Kelime Kullan!


Okey
(Tamam)


Provokasyon
(Kışkırtmak)


Check Etmek
(Kontrol Etmek)


Deklare Etmek
(Bildirmek)


Trend
(Eğilim)


Objektif
(Tarafsız)


Persfektif
(Bakış Açısı)


Timing
(Zamanlama)


Laptop
(Diz Üstü)


Global
(Küresel)


Legal
(Yasal)


Partner
(Eş)


Entegre
(Bütünleşme)


Antipatik
(Sevimsiz)


Döküman
(Belge)


Dizayn
(Tasarım)


Analiz
(Çözümleme)


Pesimist
(Karamsar)


Departman
(Bölüm)


Monoton
(Tekdüze)


Mantalite
(Anlayış)


Prezentasyon
(Sunum)


Anektod
(Hikayecik)


Konsensus
(Uzlaşma)


Kriter
(Ölçüt)


İmitasyon
(Taklit)


Legal
(Yasal)


Full
(Tam)


Asparagas
(Şişrme Haber)


Bariyer
(Engel)


Demagoji
(Laf Ebeliği)


Damping
(Düşürüm)


Diaspora
(Kopuntu)


Enformasyon
(Bilgilendirme)


Enstantane
(Anlık Görünüş)


Fikstür
(Karşılaşma Takvimi)


Garnetür
(Yanlık)


Karambol
(Karmaşa)


Montaj
(Kurgu)


Metropol
(Anakent)


Motivasyon
(İsteklendirme)


Marj
(Pay)


Potbori
(Karmaca)


Trübülans
(Hava Burgacı)

C* Yabancı Kelimelerin Dilimize Girmesine İzin Verme


alt1
1998-2007 Bozkurt NET
alt1
1998-2010 BOZKURT NET
--------------------------------------
Web sitemiz PHP-Nuke (© 2003) kodlarına sahiptir. PHP-Nuke GNU/GPL lisansı altında dağıtılan ücretsiz yazılımdır.
alt1