TARİH SAHTEKÂRI İNGİLİZLER
Tarih: 19.02.2007 Saat: 11:04
Konu: Tarih Dünyası


TARİH SAHTEKÂRI İNGİLİZLERGeçen hafta Discovery kanalında güzel bir program seyrettim..”Battlefields dedectiver” (savaş meydanı dedektifleri diye tercüme edilebilir) isimli program Kırım harbini ve harbin içerisindeki Balaklava savaşını konu olarak seçmişti.

Tarihçi olduğum için bahsedilen muharebeden ve savaşın genelinden detaylı bilgim var..Ancak bu savaşın, ingiliz tarihlerine nasıl geçtiğini maalesef bilmiyordum..Program sayesinde onuda öğrendim..

25 Ekim 1854’teki Balaklava savaşı, bizim tarihlerimizde, müttefiklerimizin yardımı ve Türk askerinin kahramanca mücadelesi sayesinde kazanıldı diye kayıtlıdır..Hele hele 5 Kasımdaki inkerman meydan muharebesinde Türk askeri büyük bir kahramanlık örneği göstermiş ve muharebenin kazanılmasında birinci derecede rol oynamıştır…

Balaklava muharebesinin İngiliz tarihindeki anlatımı ise şöyledir:

” Birinci savunma hattında Türk askerleri vardı..Rus bataryasının yoğun ateşi başlar başlamaz bunlar korkarak hemen kaçtılar..Bu durumu gören, ingiliz toplarının rusların eline geçtiğini ve sökülerek götürüldüğünü farkeden ingiliz askerleri, 700 atlı bir süvari birliği olarak rus bataryalarının üzerine kahramanca saldırdılar..Bu askerlerin hepsi kahramanca öldü.”

İngiliz tarihlerinin yazdığı bu saldırı adeta destanlaştırılarak ders kitaplarındaki yerini almış ve bu ”kahramanlar” ingilizlerin gururu olmuşlar..Tabii bu satırları okuyan ingiliz nesilleride ”korkak” Türkler yüzünden ölen askerleriyle gururlanırken, Türklerede diş biliyorlar..Programı yapan ekip, tarihteki savaşların, kitaplarda yazıldığı gibi olup olmadığını araştıran kişilerden oluşmuş..İçlerinde tarihçiler, arkeologlar, coğrafyacılar ve bilim adamları var..Çok modern alet ve araştırma gereçlerine sahipler..Araştırmalarında satelitleride, savaş meydanlarının uzaydan resmini alarak kullanıyorlar..Bu resimler ise araştırmalarında , özellikle mevki tespitinde çok faydalı oluyor..Uzatmayalım ekip Kırıma geldi..Tarihçiler günlerce çalıştı, arkeologlar günlerce kazı yaptılar..Bulunan malzemeler, tarihi kayıtlar titizlikle incelendi ve tartışılamayacak şekilde ispatlanan sonuç, program sonunda açıklandı:”Türkler ilk savunma hattından korkup kaçmamışlar, tam aksine Rus bataryasının yoğun ateşine ve ellerindeki hafif silahlara rağmen en az üç saat boyunca siperlerini muhafaza etmişler, yarıdan fazlası şehid olmuş, kalanlarda düzenli bir şekilde gerideki savunma hattına çekilerek savaşa devam etmişler ve Balaklava savaşının kazanılmasında büyük rol oynamışlardır..”Peki müttefikimiz ingiliz ordusunun böyle bir iftirayı atmasının, Türk askerini küçük düşürme gayretinin sebebi ne idi?Araştırma ekibi, bununda cevabını veriyor:”Saldırı emri, Rus bataryalarına karşı değil, rusların eline geçen ve götürülmekte olan ingiliz toplarının kurtarılması için verildi..Ancak yönü iyi tayin edemeyen ingiliz kumandan, ters yöne doğru, yani rus bataryalarının olduğu cihete hü*** emri verdi..Rus bataryalarından ateşi yiyincede dağılıp ricat ettiler..Ölenlerin sayısı 120 askerdi, gerisi ricat ederek kaçtı…

İngiliz komutanlar, beceriksizliklerini ve askerlerinin kaçmasını kabul etmek yerine, suçu yıkabilecekleri Türklerin üzerine iftira atarak kendilerini kurtarmayı tercih ettiler.Korkup kaçan askerler öldü gösterildi ve kahramanlaştırıldılar, kahramanca savaşan Türk askeri ise korkaklar haline getirildi..”Bu program beni epeyce üzdü..Üzüntümün sebebi, hala bizdeki aydın geçinenlerin, Batı kaynaklarına körü körüne güvenerek Batıyı bize örnek göstermeleridir..Avrupadaki milyonlarca gencimizin, okullarda buna benzer bir tarih anlayışını ders olarak okumalarıdır..Batı, asırlar boyu dünyayı kana boğmuş, sömürmüş, insan muhayyelesinin almayacağı zalimlikler yapmıştır..Kanlı elinin tüm kıtalarda izi vardır..Ancak bugün bunların hepsini unutturup, kanlı tarihini medeniyyetin yayılması olarak yeni nesillere yutturabilmiştir..Bugün insanlığa insan haklarını öğretme iddiasındadır..Batının uydurduğu ”ermeni soykırımı” nda da durum böyledir..Bizim tarihlerimizi, arşivlerimizi incelemek yerine”aydınlarımız”, batılı yazarların kitaplarından bilgi sahibi olurlar, onların adına papağanlık ve yalakalık yaparlar..

Allahtan, araştırmayı yapan ekip İngilizdi, Batılıydı..Eğer Türk olsalardı, bizdeki 25 mumluk aydınlar tarafından, sonuçları hiç inceleme gereği duymadan, şovenist, ırkçı ilan edilirlerdi..Hürmetlerimle

İlhan Esen

Kaynak: http://www.ulkuocagi.net
Pencereyi Kapat